Priporočamo:

Koledar obveznosti avgust 2019

12. avgust

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za julij 2019
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za julij 2019

14. avgust

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za julij 2019

15. avgust

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu juliju 2019
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v mesecu juliju 2019

16. avgust

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za julij 2019; obrazec se oddaja tudi za ODD
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za julij 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 20. 8. 2019
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; ki nimajo plače za julij 2019, plačilo do 20. 8. 2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za julij 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.8.2019
 • Obračun in plačilo požarne takse za julij 2019

20. avgust

 • Na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za julij 2019; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za julij 2019
 • Obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za julij 2019
 • Obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za julij 2019
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za julij 2019
 • Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za julij 2019
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2019
 • Obrazec DDV-O za julij 2019 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2019
 • Plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost za julij 2019 po OPSVZ/OPSVL

22. avgust

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. 7.

23. avgust

 • Skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

30. avgust

 • Obrazec DDV - O - Obračun DDV za julij 2019
 • Obrazec PD – O - Poročilo o dobavah (76. a člen) za julij 2019
 • Obračun davka na finančne storitve za julij 2019

31. avgust

 • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec julij 2019 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za julij 2019

2. september/sicer 31. avgust

 • Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za zadruge, gospodarske družbe za leto 2018
 • Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za društva za leto 2018
 • Obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v juliju 2019 izplačani samostojno

Ne spreglejte

Kontakt

e-Mail novice

Naročam e-mail sporočila s koristnimi vsebinami podjetja Saldo plus d.o.o.

Vprašaj strokovnjaka

Arhiv >

Postavi vprašanje

Izjava stranke

 • "Naše dosedanje izkušnje z računovodskim servisom Saldoplus d.o.o. so odlične. Gospe so prijazne, strokovne in ažurne, predvsem pa vedno pripravljene pomagati in rešiti še tako zapleten problem. So odličen tim, kar tudi stranke takoj opazimo. Kar tako naprej."  Vlasta Sagadin, Območni odbor SVIZ Kranj Arhiv >