Priporočamo:

Delavnica eRAČUN v praksi je uspela

Obveznost pošiljanja eRačunov:

 • S 1.1.2015 bodo vsi poslovni subjekti, ki poslujejo z javnim sektorjem, to je Javna uprava in ostali proračunski uporabniki,  morali svoje račune izdajati v elektronski obliki
 • Proračunski uporabniki morajo od 1. 1. 2015 dalje obvezno:
  • prejemati eRačune,
  • izdajati eRačune, če je prejemnik proračunski uporabnik.
 • Več na  www.ujp.gov.si

Kaj je eRačun?

 • eRačun je račun, ki ga izda izdajatelj računa za dobavljeno blago ali opravljene storitve prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki.
 • Izmenjava eRačuna je proces posredovanja eRačuna od izdajatelja do prejemnika eRačuna.
 • Prejemnik eRačuna je proračunski uporabnik ali fizična ali pravna oseba, ki ji je namenjen eRačun.
 • Izdajatelj eRačuna je proračunski uporabnik ali fizična ali pravna oseba, ki eRačun izda.


Prednosti eRačuna

 • Eko: manjša poraba papirja
 • Varno: pošiljanje podatkov po varni elektronski poti
 • Hitro: avtomatizirana izmenjava računov pohitri poslovanje
 • Pregledno: večja preglednost in nadzor nad delom z računi
 • Natančno: avtomatski prevzem računov zmanjša število napak saj prepisovanje podatkov ni potrebno
 • Enostavno: celoten krog dela z računom je avtomatiziran (prejem računa, knjiženje v dokumentnem sistemu, knjiženje v računovodskem sistemu, priprava naloga za plačilo)
 • Nižji stroški poslovanja: manj papirja, stroškov poštnih storitev, ročnega dela
 • Hranjenje v elektronski obliki


Pravne in fizične osebe lahko pošiljajo eRačune proračunskim uporabnikom prek:

 • bank vključenih v medbančno izmenjavo eRačunov prek procesorja Bankart;
 • ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe;
 • portala UJP eRačun, prek katerega bodo lahko izdajatelji pošiljali eRačune neposredno proračunskim uporabnikom. Portal bo podpiral pošiljanje eRačunov za manjše izdajatelje, ki v javni sektor oziroma proračunskim uporabnikom na letni ravni posredujejo manjše število eRačunov. Portal bo omogočal ročni vnos eRačunov in bo dostopen prek spletne strani UJP od 1. 1. 2015 dalje.

Ne spreglejte

Kontakt

e-Mail novice

Naročam e-mail sporočila s koristnimi vsebinami podjetja Saldo plus d.o.o.

Vprašaj strokovnjaka

Arhiv >

Postavi vprašanje

Izjava stranke

 • S Saldo Plus sodelujemo že vrsto let. Naše mnenje je, da je cilj dosežen, ko se podjetje in njegovo računovodstvo zlijeta v eno, ko zadihata skupaj.Veseli smo, ker naše sodelovanje tako je. Zaradi tega se lahko popolnoma posvetimo doseganju svoje vizije, »papirnato delo« pa prepustimo našemu računovodstvu, ker vemo, da bo delo opravljeno strokovno in v roku. Bistvenega pomena je zaupanje, ki je tudi ključ, ki vodi do obojestranskega zadovoljstva. Če za oba velja rek Georgesa Bernanosa: »Skrivnost sreče je v tem, da zmoreš najti radost v veselju drugega« je krog zadovoljstva sklenjen. Pinkerton international d.o.o. Arhiv >