Priporočamo:

Poslovanje z gotovino

Podjetje mora izdelati interni akt, v katerem določi blagajniški maksimum. Blagajniški maksimum, predstavlja višino dvignjene gotovine iz transakcijskega računa, ki nam služi za plačilo blaga in storitev, katerih posamezni zneski ne smejo preseči 420,00 €.

Če podjetje prejema dnevne iztržke (npr. maloprodajne trgovine) morajo  ločeno voditi blagajne, kajti blagajniški maksimum in dnevni iztržki se ne smejo med sabo »mešati« temveč jih moramo ločeno spremljati. Prav tako ne smemo iz dnevnega iztržka vzeti gotovino za potrebe plačila raznih dobav blaga in storitev, katere se krijejo iz blagajniškega maksimuma.

Prejeto gotovino mora podjetje vplačati na poslovni transakcijski račun skladno s sprejetim internim aktom o blagajniškem maksimumu in poslovanju z gotovino.

Pri samostojnih podjetnikih velja prost pretok denarja in zanj ni omejitev gotovine v blagajni, menimo in svetujemo pa, da za potrebe dejavnosti ravnajo tako kot d.o.o.-ji.

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma omejuje podjetjem prejem gotovine pri prodaji blaga, ki presega vrednost 15.000,00€.

Sprememba Pravilnika o izvajanju zakona o davčnem postopku nam ne dovoljuje gotovinska izplačila:

  • plač
  • regresa za letni dopust
  • povračil prehrane, prevoza in drugih povračil stroškov v zvezi z delom
  • dividend, ki presegajo 50,00€
  • dobave blaga in storitev, če posamični znesek presega 420,00€
  • potne stroške zaposlenih

 Nekaj praktičnih nasvetov:

  • v društvih je izplačevanje potnih stroškov na podlagi 107. člena Zakona o dohodnini za nepridobitno dejavnost društva še vedno dovoljeno z gotovino
  • plačila hotelskih računov, ki bodo predmet povračila stroškov po potnem obračunu in glasijo na ime fizične osebe, ki je prenočevala, se lahko še dalje plačuje v gotovini, enako računi za taxi in podobno
  • plačila gostinskih storitev in drugih stroškov službenih poti v tujini, nabave materiala in drugih storitev v tujini za gotovino.

Ne spreglejte

Kontakt

e-Mail novice

Naročam e-mail sporočila s koristnimi vsebinami podjetja Saldo plus d.o.o.

Vprašaj strokovnjaka

Arhiv >

Postavi vprašanje

Izjava stranke

  • S podjetjem Saldo plus sodelujemo praktično od nastanka našega podjetja, torej že več kot petnajst let! V tem obdobju je Saldoplus vedno uspešno sledil naši intenzivni rasti in se prilagajal našim vedno večjim zahtevam.Kot laikom s področja računovodstva je za nas zelo pomembno da se Saldo plus vedno dosledno zavzema za poslovanje znotraj zakonskih okvirov in dobrih praks. V vsakem poslovanju seveda prihaja tudi do težav in cenimo da je Saldoplus v takih situacijah vedno odziven in aktivno pomaga pri reševanju problemov, ne glede na to kdo jih je dejansko povzročil. Naj še dodam da Saldoplus za nas velikokrat ni samo računovodski servis, ampak nastopa tudi v vlogi finančnega in včasih celo pravnega svetovalca. Zvone Duplančič, Euro plus d.o.o. Arhiv >