Priporočamo:

Novosti Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

V Uradnem listu RS, št. 32/14 je bil objavljen Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno in se je pričel uporabljati 18. 8. 2014 (razen določb, ki se nanašajo na osebno dopolnilno delo in se bodo začele uporabljati 1.1.2015).
 
Novost, ki se je pričela uporabljati sredi avgusta je, da bo nadzor nad zaposlovanjem na črno namesto Inšpektorata RS za delo prevzela Finančna uprava RS (FURS), ki bo pričela s poostrenim nadzorom na terenu. 
 
Uzakonjena je obveznost, da mora v primerih, ko se delo pri delodajalcu opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava ali pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev, imeti delavec izvod pogodbe ves čas na kraju opravljanja dela.
 
Zakon določa tudi nove, višje globe tako za delodajalce kot za osebe, ki delajo na črno. Povečale so se zgornje in spodnje meje glob. Najnižje globe, ki jih bodo plačale osebe, ki delajo na črno bodo po novem tudi do 5-krat višje.
 
Delodajalec, ki zaposli državljana tretje države, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji, se za pet let od pravnomočnosti odločbe, izloči iz postopkov javnega naročanja in izgubi ali se mu omeji pravica do javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije, dodeljenimi na podlagi javnega razpisa ali javnega povabila, namenjenega programom zaposlovanja in usposabljanja, ki predstavljajo državno pomoč ali pomoč po pravilu "de minimis".
 
Vir: www.mddsz.gov.si

Ne spreglejte

Kontakt

e-Mail novice

Naročam e-mail sporočila s koristnimi vsebinami podjetja Saldo plus d.o.o.

Vprašaj strokovnjaka

Arhiv >

Postavi vprašanje

Izjava stranke

  • Tako kot športni sodnik je tudi računovodski servis dober v trenutku, ko ga ne opaziš. Ker vse "laufa" si moram včasih izmisliti razlog za debato ob kofetu. Hkarati pa je Odličen občutek, da se lahko posvečam izključno svoji dejavnosti in se ne obremenjujem s "papirji". Seveda pa je neprenehoma v podzavesti prisotno prepričanje, da bom vedno dobil odgovor in rešitev za še tako "meni nejasne situacije". Super je. Matjaž Sladojevič, Ilab d.o.o. Arhiv >