Priporočamo:

Novela obrtnega zakona

27. aprila 2013 je začela veljati novela obrtnega zakona, ki uvaja prostovoljno članstvo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). Tisti, ki bodo želeli izstopiti iz zbornice, bodo to lahko storili po zaključenem šestmesečnem prehodnem obdobju, torej po 27. oktobru 2013. Članarina bo odslej nižja, člani pa bodo deležni številnih novih ugodnosti.
 
OZS z novelo obrtnega zakona ohranja status pravne osebe javnega prava in ostaja reprezentativni predstavnik obrti, na novo je opredeljena definicija obrti. Hkrati so dodana nova dodatna javna pooblastila, s čimer se predvsem na področju čezmejnega opravljanja storitev zapolnjuje večletna pravna praznina. Državni zbor RS (DZ) je novelo obrtnega zakona prvič potrdil 5. marca letos, a je moral o njej znova glasovati, saj je Državni svet RS na novelo 11. marca izglasoval odložilni veto. DZ je 28. marca novelo drugič sprejel. V OZS so prepričani, da se večina njenih članov zaveda koristi in ugodnosti, ki jih prinaša članstvo v organizaciji, in obenem poudarjajo: »OZS je edina, ki razume potrebe in težave obrtnikov ter malih in mikro podjetnikov in jih tudi zna reševati.«
 
Cilj zbornice je obdržati določeno strukturo članov, tistih podjetnikov in obrtnikov, ki imajo jasno opredeljene poslovne cilje in razumejo vlogo zbornice ter potrebo po zbornici kot sistemu zastopanja in poslovne podpore. Tistim, ki se bodo odločili ostati člani zbornice, bodo v OZS med drugim ponudili številne bonitete pri zunanjih partnerjih, zastopanje v okviru sekcij, poslovno podporo, informiranje, strokovno izobraževanje, svetovalne storitve in storitve na točki VEM.
 
Članarina bo odslej nižja, vendar pa bo končno višino članarine potrdila skupščina zbornice. Vse storitve, ki jih podjetniki ter obrtniki potrebujejo za uspešno poslovanje, zbornični sistem že več desetletij izvaja na najvišjem strokovnem nivoju in jih bo članom tudi v prihodnje ponudil v okviru članstva. Poleg teh storitev bo članom v sklopu članarine na voljo tudi ugodnejši dostop do poslovnih storitev zunanjih partnerjev iz področij, kot so npr. telekomunikacije, zavarovalništvo, bančništvo, s katerimi bodo člani lahko prihranili tudi večkratno članarino. Če bodo člani želeli še več storitev, kot jih predvideva članarina, denimo specialistično poslovno svetovanje ali strokovno izobraževanje, pa bodo te lahko dokupili po posebno ugodni članski ceni, ki bo bistveno nižja od tržnih. OZS bo še naprej izvajala tudi druge storitve, kot so npr. sejemski nastopi, podpora pri vstopanju na tuje trge ter vrsto drugih storitev, ki bodo po novem plačljive, vendar za člane po posebno ugodnih pogojih. V OZS si prizadevajo za to, da bodo najkonkurenčnejši na trgu.

 

Ne spreglejte

Kontakt

e-Mail novice

Naročam e-mail sporočila s koristnimi vsebinami podjetja Saldo plus d.o.o.

Vprašaj strokovnjaka

  • Ali ukrepi izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu predstavljajo davčno priznan odhodek po ZDDPO-2? Davčna obravnava odhodkov za promocijo zdravja je odvisna od presoje vsebine odhodkov v vsakem posameznem primeru. Pod pogojem, da so ukrepi promocije zdravja vključeni v izjavo o varnosti z oceno tveganja, se odhodki, nastali na tej osnovi, lahko obravnavajo kot davčno priznani odhodki ob upoštevanju omejitev iz 29. člena v povezavi z 12. členom ZDDPO-2. Odhodki delodajalca iz naslova izvajanja promocije zdravja, ki ne upoštevajo zgoraj navedenih omejitev, se ne štejejo za davčno priznane odhodke, razen v primeru stroškov za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če so obdavčeni z dohodnino.
Arhiv >

Postavi vprašanje

Izjava stranke

  • Tako kot športni sodnik je tudi računovodski servis dober v trenutku, ko ga ne opaziš. Ker vse "laufa" si moram včasih izmisliti razlog za debato ob kofetu. Hkarati pa je Odličen občutek, da se lahko posvečam izključno svoji dejavnosti in se ne obremenjujem s "papirji". Seveda pa je neprenehoma v podzavesti prisotno prepričanje, da bom vedno dobil odgovor in rešitev za še tako "meni nejasne situacije". Super je. Matjaž Sladojevič, Ilab d.o.o. Arhiv >