Priporočamo:

Pogosta vprašanja

Ali je treba poročati tudi o povračilih stroškov in drugih dohodkih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka, ki so izplačani lastnikom podjetij za poslovodenje?

Dohodki lastnikov podjetij za poslovodenje se štejejo za dohodke iz delovnega razmerja, zato se poroča tudi o povračilih in drugih dohodkih, ki jih prejme lastnik podjetja.

Smo davčni zavezanci in ena od naših osnovnih dejavnosti je organizacija izobraževanj. Zelo smo, glede na različne razlage, skeptični, ali je pogostitev priznan strošek ali ne?

V primeru organizacije izobraževanja, na katerem boste pogostili slušatelje, stroške pogostitve lahko vključite med davčno priznane odhodke, saj so le ti potrebni za pridobitev prihodkov (1. odst. 29. člena ZDDPO-2). To pomeni, da boste na vabilu oz. dnevnem redu poteka izobraževanja navedli, da je v ceno izobraževanja poleg izobraževanja samega všteta tudi pogostitev s kavo, sokom ali morda celo kosilom.

Ali se poroča najem parkirišč, če je parkirišče v garažni hiši, oziroma se parkirišče nahaja pred zgradbo?

V kolikor gre za parkirno mesto v stavbi, ki ima svoj identifikator (svoj del stavbe vpisan v katastru stavb) se o tem v ETN poroča. Za zemljišča se ne poroča (tudi če je parkirno mesto svoja parcela), zato se za prakirišča, ki se nahajajo pred zgradbami ne poroča.

Kaj se bo zgodilo v primeru, če bo prodajalec kupcu nekaj zaračunal narobe (po nesreči)? Bo v tem primeru lahko storniral račun in mu izdal novega, ali to ne bo več mogoče?

Vsi navedeni popravki bodo še vedno možni, vendar bodo morali biti evidentirani v elektronski evidenci izdanih računov na blagajni ter na elektronskem izpisu, ki ga bo zavezanec predložil v postopku davčnega nadzora. Računalniški program oziroma elektronska naprava bo moral hraniti izvorne podatke o izdanih računih in vse kasnejše spremembe teh podatkov.

Davčnega zavezanca zanima, ali je na izdanih računih v zvezi z dobavami, oproščenimi plačila DDV potrebno napisati člen, na katerega se oprostitev nanaša?

Pojasnilo DURS, št. 4230-773043/2012, 28.01.2013
Pri izdaji računov za dobave, za katere velja oprostitev plačila DDV je dovolj, da se na računu navede klavzula »Oproščeno DDV«. Zaradi lažjega evidentiranja računov in večje razumljivosti pa se priporoča, da se poleg navedenega besedila navede tudi ustrezni člen ZDDV-1 ali Direktive Sveta 2006/112/ES.

Ali ukrepi izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu predstavljajo davčno priznan odhodek po ZDDPO-2?

Davčna obravnava odhodkov za promocijo zdravja je odvisna od presoje vsebine odhodkov v vsakem posameznem primeru. Pod pogojem, da so ukrepi promocije zdravja vključeni v izjavo o varnosti z oceno tveganja, se odhodki, nastali na tej osnovi, lahko obravnavajo kot davčno priznani odhodki ob upoštevanju omejitev iz 29. člena v povezavi z 12. členom ZDDPO-2. Odhodki delodajalca iz naslova izvajanja promocije zdravja, ki ne upoštevajo zgoraj navedenih omejitev, se ne štejejo za davčno priznane odhodke, razen v primeru stroškov za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če so obdavčeni z dohodnino.

Kolikšen mora biti znesek letnega prometa, da se mora zavezanec registrirati za namene ddv?

Z dnem 06.11.2012 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G), katerega ena izmed novosti je dvig praga letnega prometa za male davčne zavezance z dosedanjih 25.000,00€ na 50.000,00€. Ta novost začne veljati s 1. januarjem 2013.

Kdo je udeležen pri tristranskih dobavah?

Tri pravne osebe z različnimi ID številkami.

Kaj je namen skeniranja dokumentov?

Sam namen skeniranja je arhiviranje prejetih dokumentov v računalniški spomin, kar strankam in nam omogoča

- hiter dostop do arhivskih dokumentov, iz katerih je takoj razviden namen
- stranke lahko dokumente hranijo pri sebi
- odpade nepotrebno kopiranje
- zanesljiv arhiv in bazo dokumentov na enem mestu.

Ne spreglejte

Kontakt

e-Mail novice

Naročam e-mail sporočila s koristnimi vsebinami podjetja Saldo plus d.o.o.

Vprašaj strokovnjaka

 • Kaj je namen skeniranja dokumentov? Sam namen skeniranja je arhiviranje prejetih dokumentov v računalniški spomin, kar strankam in nam omogoča

  - hiter dostop do arhivskih dokumentov, iz katerih je takoj razviden namen
  - stranke lahko dokumente hranijo pri sebi
  - odpade nepotrebno kopiranje
  - zanesljiv arhiv in bazo dokumentov na enem mestu.
Arhiv >

Postavi vprašanje

Izjava stranke

 • "Z vami smo že celih 23 let, to je od začetka delovanja našega podjetja.
  Kljub mnogim "mamljivim" ponudbam, vaših konkurenčnih podjetij, nismo zamenjali računovodskega servisa,
  ker vaše podjetje ni samo to, ampak ste poleg strokovnosti, ažurnosti in natančnosti, tudi svetovalci v pomembnih
  odločitvah".
  Stojan Golobič, Golobič d.o.o. Arhiv >